Završna riječ- Predrag Milojević – Kinez

U nastavku je Kinez predstavio tko su dvojica svjedoka suradnika ili svjedoci pokajnici te se osvrnuo na bezbroj neistina, nelogičnosti i podmetanja u njihovom svjedočenju. Iznio je dokaze po kojima je jedan svjedok pokajnik bio glavni u samoj organizaciji i strijeljanju zarobljenika iako je priznao samo jedno ubojstvo. Drugi je samo na Ovčari ubio 15 do 20 ljudi i desetak Hrvata koji su se zatekli, za vrijeme okupacije, u dijelu Vukovara koji je kontrolirala JNA, čiji je on bio vojnik. Taj je također priznao samo tri ubojstva na Ovčari i to na način da je bio natjeran na njih.

Završna riječ: Marko Ljuboja-Mare

Danas mi u ovoj sudnici govore da sam zločinac, zlotvor ili kako me već sve nazivaju, a ti isti  ne znaju da sam osim Vilima spasio još ratnih nesrećnika i pomagao im. Na moju sramotu je ovo što moram sad kazivati, jer ovo što ću sad reći podrazumeva se u vojevanju svakog srpskog vojnika. Samo dve ili tri kuće gde se Vilimu dogodilo zlo dao sam 2000 dinara starom bračnom paru pokušavajući da se na taj način izvinem i iskupim u ime srpske vojske jer im je prethodno neki nečovek skinuo burme sa ruku, a taj događaj sam prijavio i vojnoj policiji.

Ispitivanje i provociranje

Pažljivo sam promotrio lica ne bih li koga prepoznao i pogled mi je zastao baš na dvojici koja su čak blizu jedan drugog na desnoj strani tog prostora. Bili su mi poznati  i imao sam osjećaj kao da sam ih negdje vidio, a to je bilo moguće jedino u Vukovaru. Promatrao sam ih i vidio sam da im je obojici nelagodno, ali, isto tako, nisam bio potpuno siguran jesam li baš njih vidio na Ovčari ili tko zna gdje. Odlučio sam kako neću reći da su mi poznati  jer nisam želio pogriješiti  i nekoga okriviti za nešto što možda nije učinio.