Tvrtka Vilimbook d.o.o. omogućuje kupnju svojih proizvoda putem ove internet stranice.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan artikl, popuni tražene podatke u obrazac i pošalje ih. 

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Vilimbook d.o.o.  pridržava pravo izmjene ovih uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Vilimbook d.o.o. pridržava pravo ukidanja proizvoda i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio stranice vilimbook.com u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Vilimbook d.o.o. pridržava pravo, bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih uvjeta.

Korištenje usluga Vilimbook d.o.o. odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Vilimbook d.o.o. od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Vilimbook d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Vilimbook d.o.o. ne jamči da vizualni identiteti proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog artikla. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Mi brinemo o sigurnosti djece te smatramo da maloljetnici ne mogu samostalno donijeti odluku o kupnji naših artikala. Potičemo roditelje da donesu odluke umjesto njih. Samim time što osobe ispod 18 godina ne mogu naručivati štitimo maloljetnike od neovlaštenog korištenja usluga informacijskog društva.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj Vilimbook.com Internet prodavaonice je zaštićen i Vilimbook d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje.

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Vilimbook d.o.o. za sklapanje ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između korisnika i Vilimbook d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Vilimbook d.o.o. uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Vilimbook d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   – popunjavanjem obrasca i potvršivanjem istog na stranici proizvoda,
   – putem elektroničke pošte zaprimljene na narudzba.vilimbook@gmail.com.

a) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Vilimbook d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

b) Ugovor stupa na od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

c) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

d) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vilimbook d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Vilimbook d.o.o., Školska ulica 22 A, 10419 Vukovina), ili elektroničkom poštom na kontakt.vilimbook@gmail.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Vilimbook d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Vilimbook d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Vilimbook d.o.o., Školska ulica 22 A, 10419 Vukovina, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je upućena odluka o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike artikla, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki artikl.

Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su na stranici proizvoda. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen skupa s robom.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: kontakt.vilimbook@gmail.com kako bi pomogli u realizaciji narudžbe. Rado ćemo to učiniti.

III) Dostava i uvjeti dostave
 
a) trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 20 HRK po naručenome artiklu te pri narudžbi više artikala cijeja ovisi o težini, volumenu ili adresi kupca. Dodatni troškovi mogu nastati u slučaju slanja u inozemstvo. Više informacija u vezi Dostave možete pronaći na stranici Dostava.

 
b) rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 radna dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima međugradske isporuke Hrvatske pošte i drugih dostavnih službi

 
c) rok isporuke proizvoda za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti nešto duži, 2-4 radna dana, u skladu s rokovima međugradske dostave Hrvatske pošte i drugih dostavnih službi.

 
d) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupac će o tome biti obaviješten najkraćem mogućem roku.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja ili nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je artikl unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Vilimbook d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

    na e-mail adresu: kontakt.vilimbook@gmail.com,
    na adresu: Vilimbook d.o.o., Školska ulica 22 A, 10419 Vukovina.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti artikl ili drugi artikl u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na kontakt.vilimbook@gmail.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan artikl i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene artikala i troškova dostave može se putem internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Vilimbook.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon uspješno sprovedene narudžbe, Vilimbook.com prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za plaćanje.

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Vilimbook d.o.o.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Vilimbook.com se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika svoje internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Vilimbook.com može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Vilimbook.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. Vilimbook.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe internet stranice bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Vilimbook.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Vilimbook.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Vilimbook.com od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke će služiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. 

Usluge koje Vam pruža internet trgovina Vilimbook.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Vilimbook d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
 


Podaci o poduzeću
Vilimbook d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i usluge
Direktor: Vlatka Karlović
OIB: 77904297557
Školska ulica 22 A, 10419 Vukovina
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna