Vilimbook d.o.o.

Školska ulica 22 A,

10419 Vukovina

Direktor: Vlatka Karlović

 

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

IBAN: HR7623600001102528162

OIB: 77904297557

MBS: 4515161

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Račun u Zagrebačka banka d.d.