NOVO DOPUNJENO IZDANJE

Poseban dodatak trebao je biti napisan krajem godine jer ima puno novih i zanimljivih saznanja u zadnjih pet i pol godina od kada je izdana ova knjiga. Siguran sam kako bi sve zanimalo što je s mnogim akterima koji se spominju u knjizi, kao i sa samim sudskim procesom u Beogradu te cijelom pravnom pozadinom…