NARUČITE KNJIGU SVJEDOKA!

Vjerujem kako se svaki čovjek barem jedanput u životu suočio s gubitkom nade u bolji život i u život uopće. Sve što je u ovoj knjizi napisano poteklo je iz toga stanja u kojem sam se našao kada sam bio na samome dnu svoga postojanja. Knjiga “Preživio sam Vukovar i Ovčaru” predstavlja osobno svjedočanstvo najgorih,…